Ανακοίνωση ημερομηνίας ορκωμοσίας των αποφοίτων του ΠΜΣ ¨ΝΑΥΤΙΛΙΑ” του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών