Χαιρετισμός Κοσμήτορα

Γεια σας και καλώς ήρθατε στη σελίδα της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας,

Η Σχολή μας είναι αφοσιωμένη –όπως μου αρέσει να πιστεύω και να λέμε- στη διεκδίκηση με Π.Ε.Ι.Σ.Μ.Α., δηλαδή με Πάθος, με Εξωστρεφή προσανατολισμό, με Ισοτιμία, με Στόχους αλλά και με Μέτρηση των αποτελεσμάτων της στην επίτευξη με Ηθική της Αριστείας. Τόσο στη διδασκαλία, όσο και τη μάθηση, την έρευνα αλλά και την σύνδεση με την αγορά.

Φιλοδοξούμε στη Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας να δημιουργήσουμε  επιστήμονες με βαθιά γνώση των πολυεπίπεδων ιδιαιτεροτήτων των κλάδων αλλά και ανθρώπους με ενσυναίσθηση και αξίες ικανές να τους κάνουν να ξεχωρίζουν στον επιχειρηματικό και προσωπικό στίβο. Ανθρώπους της εργασίας ή ηγέτες,  επιστήμονες που σεβόμενοι την πολυ-πολιτισμικότητα και την διαφορετικότητα των ανθρώπων, θα αντιλαμβάνονται τον κόσμο που ζούμε και θα ανιχνεύουν και θα αξιοποιούν ευκαιρίες με σεβασμό στο περιβάλλον.

Φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε ανθρώπους αγωνιστές με καλή συμπεριφοράθετική στάση ζωήςαξιοπρέπειαεπίπεδο πολιτισμού, ανθρώπους που απολαμβάνουν την αλλαγή και που θα κάνουν τη θετική διαφορά στον φυσικό και πραγματικό κόσμο που ζούμε.

Καλή περιήγηση!

Καθηγητής Άγγελος Παντουβάκης
Κοσμήτορας Σχολής