Όραμα

Το όραμά μας είναι να καταστούμε ένα ηγετικό κέντρο αριστείας με διεθνή αναγνώριση στους τομείς της ναυτιλίας και της γαλάζιας ανάπτυξης, της βιομηχανικής διοίκησης και των εφαρμοσμένων τεχνολογιών