Αποστολή της Σχολής

Να δημιουργεί ικανούς επαγγελματίες που θα υπηρετούν με ήθος και γνώσεις τη ναυτιλιακή και βιομηχανική κοινότητα σε ένα σύγχρονο, μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Παράλληλα, να συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη της επιστήμης, την προστασία του περιβάλλοντος και τη σύνδεση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας στην αγορά και την κοινότητα μέσα στην οποία ζούμε.