Μεταπτυχιακές Σπουδές

Οι μεταπτυχιακές σπουδές (από ένα έως δύο χρόνια) αποσκοπούν στο να δώσουν στους φοιτητές προχωρημένες γνώσεις σε ένα πιο εξειδικευμένο θέμα. Συνήθως απασχολούν πολύ συχνά τους νέους και τις νέες στην αναζήτηση περισσοτέρων δεξιοτήτων στην αναζήτηση εργασίας.

Γιατί όμως να κάνει κάποιος μεταπτυχιακές σπουδές;

Στη Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας εργαζόμαστε προκειμένου οι μεταπτυχιακοί μας απόφοιτοι να «βρουν» τον δρόμο που τους ταιριάζει στην αγορά εργασίας ή την συνεχιζόμενη έρευνα πιστεύοντας ότι η απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) αποτελεί επένδυση για το μέλλον. Τα Τμήματά μας υλοποιούν ειδικά σχεδιασμένα μεταπτυχιακά προγράμματα για τις ανάγκες τόσο των φοιτητών όσο και της αγοράς.