Προπτυχιακές Σπουδές

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ίδρυσε το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών (Τ.Ν.Σ.) το 1989, με στόχο τη γεφύρωση του ακαδημαϊκού χάσματος στο ελληνικό ναυτιλιακό πλέγμα. Ο στόχος της υλοποίησης της συγκεκριμένης στρατηγικής απόφασης ήταν η προσφορά ακαδημαϊκών υπηρεσιών υψίστης ποιότητας στην τοπική, περιφερειακή και παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα.

Το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας έχει σκοπό την εκπαίδευση, μόρφωση και ανάδειξη στελεχών στην επιστήμη της Διοίκησης της Παραγωγής, με έμφαση στις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στα συστήματα παραγωγής. Στόχος του Τμήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τη γνώση της επιστημονικής μεθοδολογίας που απαιτείται για την ανάλυση, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την οργάνωση κατάλληλων συστημάτων, με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πολύπλοκων προβλημάτων τα οποία ανακύπτουν στη λειτουργία της παραγωγής από τις αλληλεξαρτήσεις ανθρώπινου παράγοντα, πρώτων υλών ή υλικών, μέσων παραγωγής και σύγχρονης τεχνολογίας.