Έρευνα

Έχουμε δεσμευτεί να επιτύχουμε την αριστεία στην έρευνα διασφαλίζοντας ότι συμβάλλει στην ευημερία της κοινωνίας. Επιδιώκουμε να παρέχουμε ένα δημιουργικό και υποστηρικτικό περιβάλλον στο οποίο υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες δημιουργούνται και ανθίσουν καινοτόμες ιδέες. Πυρήνα της έρευνας αποτελεί η ακαδημαϊκή ακεραιότητα μέσα από το ήθος και τις αξίες ωθώντας τα σύνορα της γνώσης και της ανακάλυψης για να διαμορφωθεί ένα καλύτερο μέλλον.

Επιδιώκουμε η έρευνά μας να έχει διεθνή αντίκτυπο και να οδηγεί σε κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές αλλαγές. Στόχος μας είναι να μεγιστοποιήσουμε το πολιτιστικό, κοινωνικό και οικονομικό όφελος που προέρχεται από την έρευνά μας σε περιφερειακό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.