Η ζωή στο Πανεπιστήμιο

Η Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας προσφέρει ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον στο Κεντρικό και τα Περιφερειακά κτίριά της που είναι οργανικά ενταγμένα στον αστικό χώρο της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά που επιτρέπει την ανάπτυξη  δεξιοτήτων που θα παροτρύνουν/ ωθήσουν τους σημερινούς φοιτητές και αυριανούς επαγγελματίες να επιτύχουν τους στόχους και τα όνειρά τους. Ωστόσο, η ζωή στο Πανεπιστήμιο δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση των φοιτητών, καθώς η ενεργή κοινωνικοπολιτική ζωή αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο και καίριας σημασίας χαρακτηριστικό της φοιτητικής ζωής. Αποτελεί ένα χώρο, ο οποίος προσφέρει τη δυνατότητα αλλά και τα εργαλεία για προσωπική ανάπτυξη μέσω της αλληλεπίδρασης σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον ενισχύοντας έτσι το αίσθημα του ανήκειν.

Φοιτητές προερχόμενοι από ποικίλα υπόβαθρα προσέρχονται με σκοπό όχι μόνο την απόκτηση ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών και την εύρεση επαγγελματικών διεξόδων αλλά και τη διεύρυνση των οριζόντων τους και τη δημιουργία ισχυρών δεσμών, πτυχές που συμβάλλουν στο γενικό καλό. Ευρισκόμενη στον Πειραιά, το μεγαλύτερο βιομηχανικό κέντρο και λιμάνι της χώρας, η Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας, εξοικειώνει τους φοιτητές με το χώρο της ναυτιλίας και της βιομηχανίας μετατρέποντας την πόλη φοίτησης σε προέκταση του Πανεπιστημιακού χώρου.