Στρατηγική

Η καινοτομία είναι θεμελιώδης για τη συνεχή ερευνητική επιτυχία της Σχολής και για τον θετικό αντίκτυπό της στην κοινωνία. Αναπόσπαστο κομμάτι της Στρατηγικής μας είναι να οικοδομήσουμε μια ισχυρότερη και πιο εποικοδομητική σχέση με την τοπική και περιφερειακή μας κοινότητα.