Πολιτική Ποιότητας της Σχολής

Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας σηματοδοτεί μια συνεχή διαδικασία βελτίωσης που διενεργείται κυρίως από έμπειρους εσωτερικούς και εξωτερικούς αξιολογητές, εκπαιδευτικούς, φοιτητές, διοικητικό προσωπικό και εξωτερικούς φορείς. Η διασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης στοχεύει στην επιμονή, την επίβλεψη και τη βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων μας. Προκειμένου να διατηρηθεί το υψηλό επίπεδο εκπαιδευτικής ποιότητας, τα Τμήματα που αποτελούν τη Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας υποβάλλονται σε ελέγχους –τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς.

Η Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας θέτει ως στόχο την ικανοποίηση των εμπλεκόμενων μερών και διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας που είναι ενσωματωμένο σε κάθε επίπεδο και αφορά την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και τη διόρθωση. Η πολιτική ποιότητας αντανακλά μία από τις βασικές αξίες της Σχολής, η οποία είναι η παροχή γνώσης ενισχύοντας την ανοδική πορεία υπό τη φιλοδοξία αριστείας.

Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες για την πολιτική διασφάλισης ποιότητας των Τμημάτων που απαρτίζουν τη Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας μπορείτε να ανατρέξετε στους παρακάτω συνδέσμους: