Ανακοίνωση ημερομηνίας ορκωμοσίας των αποφοίτων του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών