ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΤΕΛΕΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΧΡΙ 2/10/2020