Δήλωση συμμετοχής στο Συνέδριο "SHIPPING INTELLIGENCE AT THE EDGE: ARTIFICIAL vs HUMAN"

Sorry, we are fully booked. Please contact Conference@maritime-unipi.gr