Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας